Výtvarný obor

 

Děti se učí pomocí různých technik zachytit nejen svět kolem nich, ale i vlastní pocity a představy. Seznámí se základy kresby, malby, grafiky a modelování. Stranou nezůstane ani výroba loutek, reliéfů či keramických výrobků.

Osvědčené techniky pomohou podnítit fantazii, která je přímou cestou k originálnímu výtvarnému projevu a k odvaze vymýšlet si, uskutečňovat vlastní postupy a používat nevšední materiály.

Portfolio výtvarného oboru