27.02.2024

Hudební olympiáda

Srdečně gratulujeme Dianě Rusnakové, která ve spolupráci s Mgr. Evou Kolandovou a Vojtěchem Havrdou, DiS. příkladně reprezentovala naši školu na hudební olympiádě.

22.01.2024

Allegro 2024

K vynikajícímu úspěchu gratulujeme Nikole Toráčové ze třídy Mgr. Václava Mlejnka.

04.12.2023

Mezinárodní akordeonová online soutěž

Skvělého úspěchu dosáhl akordeonový soubor pod vedením Mgr. Václava Mlejnka.  Srdečně gratulujeme.

20.11.2023

17. ročník Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila

Srdečně gratulujeme Jonáši Dvořákovi a Lukáši Hroncovi ze třídy MgA. Milady Gajdové a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

30.10.2023

9. Mezinárodní akordeonové dny v Praze

K velkému úspěchu gratulujeme Šimonu Blaškovi ze třídy Mgr. Václava Mlejnka.

20.10.2023

Vidnava 2023

Velmi úspěšní byli naši žáci pod vedením Mgr. Simony Bárové a MgA. Milady Gajdové na 28. ročníku interpretační soutěže ve Vidnavě. Julii Heczkové, Haně a Petře Šilerovým, Jáchymu Chaloupkovi a oběma pedagožkám srdečně gratulujeme. ...

30.08.2023

Mezinárodní soutěž mladých hudebníků

Dalšího skvělého úspěchu dosáhl Tomáš Feltl ze třídy BcA. Kamily Jouzové.

19.06.2023

Celostátní akordeonová soutěž Dobřany 2023

K významnému úspěchu gratulujeme žákům ze třídy Mgr. Václava Mlejnka a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

06.06.2023

Mezinárodní harfová soutěž

Srdečně gratulujeme Tomáši Feltlovi ze třídy BcA. Kamily Jouzové a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.