24.05.2024

Mezinárodní harfová soutěž

Ke krásnému úspěchu v mezinárodní konkurenci gratulujeme Tomáši Feltlovi ze třídy BcA. Kamily Jouzové.

20.05.2024

SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ

Gratulujeme flétnovému kvartetu pod vedením Mgr. Simony Bárové.

15.05.2024

Krajské kolo soutěže MŠMT výtvarných oborů

Srdečně gratulujeme výtvarnému oboru vedenému MgA. Petrou Jůzovou a MgA. Annou Ryantovou.

13.05.2024

STAPPT 2024

Srdečně gratulujeme tanečnímu oboru pod vedením Mariky Chrzové.

02.05.2024

Teplické flautohry

Ke krásnému úspěchu gratulujeme Zuzaně Jirákové ze třídy Mgr. Simony Bárové

17.04.2024

Pražský akordeon ve Stodůlkách

Blahopřejeme žákům ze třídy Mgr. Václava Mlejnka k výborným umístěním v již 7. ročníku oblíbené akordeonové soutěže.

16.04.2024

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na kytaru

Velmi úspěšní byli žáci našeho kytarového oddělení ze tříd paní učitelky Jarmily Krobové a Bc. Milady Karez. Všem upřímně gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

16.04.2024

PRAGuitarra clásica 2024

Opět úspěšně se prezentovaly naše žákyně ze třídy paní učitelky Jarmily Krobové na XV. ročníku oblíbené kytarové soutěže.

25.03.2024

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír

Upřímně gratulujeme soutěžícím ze tříd Mgr. Karine Bartůňkové, Gulnary Urazajevy a MgA. Tomáše Vrány k úspěšné reprezentaci školy v krajském kole soutěže MŠMT.