30.08.2023

Mezinárodní soutěž mladých hudebníků

Dalšího skvělého úspěchu dosáhl Tomáš Feltl ze třídy BcA. Kamily Jouzové.

19.06.2023

Celostátní akordeonová soutěž Dobřany 2023

K významnému úspěchu gratulujeme žákům ze třídy Mgr. Václava Mlejnka a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

06.06.2023

Mezinárodní harfová soutěž

Srdečně gratulujeme Tomáši Feltlovi ze třídy BcA. Kamily Jouzové a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

29.05.2023

Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje

K nejvyšší metě se v ústředním kole letošní soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje propracovala Adéla Adamková ze třídy Mgr. Václava Mlejnka. Oběma srdečně gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. ...

18.05.2023

Ústřední kolo soutěže MŠMT ve hře na akordeon

Velmi úspěšní byli žáci ze třídy Mgr. Václava Mlejnka v ústředním kole soutěže ZUŠ. Všem upřímně gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

03.05.2023

PRAGuitarra clásica 2023

Mimořádně úspěšní byli naši kytaristé ze třídy Jarmily Krobové na XIV. ročníku oblíbené kytarové soutěže. Všem upřímně gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

03.05.2023

Přehlídka scénického tance -16.ročník

Velmi úspěšný byl taneční obor vedený Márií Chrzovou na 16.ročníku soutěžní přehlídky scénického tance v Kolíně. Upřímně gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

28.04.2023

Mládí a Bohuslav Martinů 2023

K velkému úspěchu grarulujeme Tomáši Břichnáčovi ze třídy MgA. Štěpána Křováčka a oběma děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

26.04.2023

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na elektronické klávesové nástroje

Adéle Adamkové ze třídy Mgr. Václava Mlejnka upřímně gratulujeme a oběma děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.