O škole

Kde nás najdete?

Škola sídlí na Praze 5 ve Stodůlkách, v ulici K Brance 72.  Díky nedaleké autobusové zastávce Stodůlky a stanici metra Stodůlky je snadno dostupná i pro širší okolí. Škola využívá možnosti výuky také na cca 200 m vzdáleném detašovaném pracovišti, kterým je Základní škola Kuncova a nově také na FZŠ Brdičkova v těsné blízkosti stanice metra Lužiny.

Hlavní budova školy
Hlavní budova FZUŠ, K Brance 72, Praha 5 – Stodůlky
Detašované pracoviště
Detašované pracoviště ZŠ Kuncova, Kuncova 1580/1, Praha 5 - Stodůlky

 

Možnost parkování

V blízkosti školy není možnost dlouhodobého parkování.

Budova školy

Naše ZUŠ vznikla v roce 1961 na místě původní obecní školy. Původní historická budova prošla v průběhu let 2004 až 2006 významnou rekonstrukcí, díky které se podařilo prostory zmodernizovat a přizpůsobit novodobým nárokům výuky.

Koncepce školy

ZUŠ Stodůlky je čtyřoborovou školou zřízenou Hlavním městem Praha a zařazenou ve Školském rejstříku dle zákona 561/204 Sb., §141–159. Vyučovanými obory jsou: hudební (HO), taneční (TO), výtvarný (VO) a literárně dramatický (LDO). Na škole aktuálně studuje cca 1000 žáků, což je současně i cílová kapacita této školy.

Studium je určeno pro žáky od 5 do 18 let a probíhá ve třech stupních: přípravný stupeň trvá jeden až dva roky, I. stupeň je sedmiletý a na něj navazuje čtyřletý II. stupeň. Škola nabízí také studium pro dospělé.

Obsah a organizace studia u jednotlivých oborů jsou stanoveny učebními plány a osnovami a odpovídají závaznému Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní umělecké vzdělávání podle platné legislativy MŠMT ČR. Školní vzdělávací program ZUŠ Stodůlky se jmenuje „Projdi bránou umění“ a v plném znění je k nahlédnutí zde.

Co nabízíme

Výuka v jednotlivých oborech probíhá formou individuálního a skupinového vyučování. Jeho koncepce je navržena tak, aby dala možnost vyniknout nejen těm nadaným, ale úplně všem, kteří o hudbu, hraní na nějaký nástroj či zpěv, tanec a herectví projeví opravdový zájem. Zaměřujeme se také na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

60. výročí školy

Jak se stát naším žákem

Přijímání žáků je možné na základě komisionálních přijímacích zkoušek v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb. Další podrobnosti o přijímání žáků ke studiu na naší škole naleznete zde.


Fotogalerie