Povinné údaje

 

Název podle zřizovací listiny Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze
Důvod a způsob založení
poskytování základního uměleckého vzdělávání formou odpolední individuální nebo skupinové výuky
zřizovací listina - hlavní město Praha
Organizační struktura ke stažení zde
Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: K Brance 72/2, 155 00 Praha 5 -Stodůlky

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: kancelář školy, ekonomický úsek školy

Úřední hodiny: kancelář zástupců ředitele školy PO-PÁ 12:00-15:00
pokladní školy PO  14:00-16:00 | ÚT-ČT 14:00-16:00
 

Telefonní číslo: 235 518 336

Číslo faxu: subjekt nepoužívá fax

Adresa internetové schránky: www.zuspraha5.cz

Adresa e-podatelny:  info@zuspraha5.cz

Další elektronické adresy:

Ředitelka školy PhDr. Bojana Kljunić, Ph.D.
 
Zástupce ředitele pro hudební obory Mgr. Radek Dlouhý, Ph.D.
 
Zástupce ředitele pro nehudební obory a detašovaná pracoviště Vladimír Světlík
 
Pokladní školy Věra Richterová
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Petr Nacher
gdpr@zuspraha5.cz
Případné platby lze poukázat
na účet č. 0130191319/0800 (včetně uvedeného účelu platby)
v hotovosti v ekonomickém úseku školy
IČO 67 361 471  
DIČ subjekt není plátcem DPH
Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů:

Školní vzdělávací program ZUŠ Praha 5 - Stodůlky s názvem "Projdi bránou umění"

Rozpočet:
Rok 2020: 29 385 051 Kč
Rok 2021: 30 414 809 Kč
Rok 2022: 33 343 000 Kč
Rok 2023: 38 781 000 Kč
Žádosti o informace
osobně: Fakultní základní umělecká škola,K Brance 72/2, 155 00 Praha 5 -Stodůlky, kancelář nebo ekonomický úsek školy
elektronicky:  info@zuspraha5.cz
Příjem žádostí a dalších podání
Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, K Brance 72/2, 155 00 Praha 5-Stodůlky
e-podatelna: jiewjk7
Opravné prostředky na rozhodnutí statutárního orgánu se nevztahuje správní řízení
Formuláře
Seznam formulářů k vyzvednutí v kanceláři ZUŠ (k nahlédnutí):
Příhláška do základní umělecké školy
Žákovský list
Žádost o individuální studium předmětu Hudební nauka
Informační dopis pro rodiče s jejich podpisem a souhlasem účasti žáka na jednodenních akcích školy konaných v Praze
Žádost o ukončení studia na ZUŠ Praha 5 - Stodůlky
Žádost o přerušení studia na ZUŠ Praha 5 - Stodůlk
Žádost o uvolnění z vyučování
Volba nástroje PHV
Souhlas s kopií dokladu žáka o pobytu na území ČR
Žádost o individuální studium předmětu kolektivní výuky Hudebního oboru
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
Popisy postupů-návody pro řešení životních situací lhůta pro vyřízení námětů, žádostí, stížností a dalších podání: bez zbytečného odkladu, maximálně 30 kalendářních dnů
Předpisy
Školský zákon (www.msmt.cz, www.zuspraha5.cz - sekce "Ke stažení")
Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání (www.msmt.cz, www.zuspraha5.cz - sekce "Ke stažení")
Zákon o svobodném přístupu k informacím (www.mvcr.cz, www.zuspraha5.cz - sekce "Ke stažení")
Školní řád ZUŠ Praha 5 - Stodůlky (www.zuspraha5.cz - sekce "Ke stažení")
Úhrady za poskytování informací
v případě tisku: 2,- Kč / A4
v ostatních případech: zdarma
Licenční smlouvy bez náplně
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(dostupná v sekci "Výroční zprávy")
Počet podaných žádostí o informace v roce 2014: 0
Počet podaných žádostí o informace v roce 2015: 0
Počet podaných žádostí o informace v roce 2016: 0
Počet podaných žádostí o informace v roce 2017: 0
Počet podaných žádostí o informace v roce 2018: 0
Počet podaných žádostí o informace v roce 2019: 0
Počet podaných žádostí o informace v roce 2020: 0
Počet podaných žádostí o informace v roce 2021: 0
Počet podaných žádostí o informace v roce 2022: 0
Počet podaných žádostí o informace v roce 2023: 0