Smyčcové oddělení

Ze smyčcových nástrojů se děti nejčastěji učí hrát na housle a violoncello. Hravým způsobem objevují, jak při hře správně stát, držet nástroj a smyčec a jak jej vést přes struny. Učí se, jak v základních polohách vytvářet tón, stavět prsty na struny a správně intonovat.

V dalších ročnících pak rozvíjejí koordinaci rukou při hře, intonační i rytmické cítění zdokonalují se po stránce technické i výrazové při hře sólové, komorní, souborové či orchestrální.