Literárně dramatický obor

 

Ztvárnit různé charaktery, emoce, situace, ať už hlasem nebo pohybem, to vše se žáci naučí díky rytmickým a hlasovým hrám, při práci s literárními texty či vlastními náměty nebo pohybovým aktivitám. Při dramatických hrách, etudách či improvizacích si vytříbí svoje komunikační schopnosti, poznají a kriticky pohlédnou na svět kolem nich i na sama sebe.

Studiem získají dovednosti a prostředky ke kultivovanému sebevyjádření, které uplatní zvláště tam, kde jsou požadovány velmi dobré komunikačních dovednosti, schopnost empatie a tvořivost (například učitelství, žurnalistika, sociální práce).