Učitelé

V současné době na naší škole vyučuje více než čtyři desítky pedagogů. Pedagogický sbor je tvořen převážně z absolventů akademií múzických umění, pedagogických fakult, a konzervatoří. Díky široké věkové škále pedagogických pracovníků celý sbor je velice dynamický a soudržný. Průměrný věk je 45 let. Všichni kolegové úspěšně spolupracují nejenom v rámci svých oddělení, ale také napříč všemi uměleckými obory školy.

V pedagogickém sboru jsou zastoupeni jak zkušení učitelé, kteří na škole vyučují již řadu let , tak i mladí začínající pedagogové. Mladé začínající učitele se vedení školy snaží motivovat, aby se plně věnovali pedagogické činnosti, chápali její důležitost a význam a to ne jen pro další vývoj žáka, ale i pro svůj osobní profesní umělecký růst. U většiny učitelů je patrná snaha o prohloubení vzdělání dalším studiem a rozšíření vědomostí i z jiných oblastí, o čemž svědčí vysoký počet navštěvovaných kurzů, seminářů a školení.

Učitelé našeho pedagogického sboru mají veliký zájem o organizaci nejrůznějších akcí školy a její prezentaci na veřejnosti jak doma, tak i v zahraničí.

Většina členů pedagogického sboru jsou aktivními umělci. Např. učitelé hudebního oboru jsou aktivní v orchestrální, v sólové a nebo komorní hře na daný nástroj.