Hudební obor

 

Jeden z tradičních a nejstarších oborů nabízí výuku hry na širokou paletu hudebních nástrojů: od klávesových, přes strunné až po dechové a nezapomíná ani na zpěv. Při individuálních hodinách se žák samostatně zdokonaluje ve hře na vybraný hudební nástroj či ve zpěvu, skupinová hudební nauka mu zase pomáhá pochopit vlastní podstatu hudby, její formy, zákonitosti a její vliv na člověka.

Předané praktické i teoretické znalosti v žácích pomáhají probudit doživotní lásku k hudbě, přinášejí odvahu rozvíjet vlastní schopnosti a realizovat své tvůrčí nápady.

 

Přípravná hudební výchova

Na cestu k hudbě se mohou vydat už předškoláci. Hravou formou se nenásilně seznámí s notami a se všemi důležitými hudebními pojmy. Zkušení učitelé je doprovodí do světa melodií a rytmů, aby děti svou přirozenou zvídavostí zatoužily rozvíjet svoje nadání a chtěly do tohoto světa více a více proniknout.

Na začátku budou jejich pomocníky říkadla a jednoduché lidové písně, které jim ukážou, jak propojit melodii s rytmem a pohybem. Objeví také kouzla prvních jednoduchých hudebních nástrojů – ozvučná dřívka či tamburíny jim otevřou dveře k improvizaci a osobitému vyjádření. Délka přípravného studia na naší ZUŠ je zpravidla jeden až dva roky.


Hudební nauka

Každému hudebníkovi pomůže lépe a snáze proniknout do tajů hudby, když se vyzná v notovém zápisu melodie či rytmu, ve stupnicích, akordech. V tom všem, a ještě v mnohém dalším se v průběhu studia žáci zdokonalí díky povinné hudební nauce.

Vyučuje se kolektivní formou a učitelé žáky seznámí kromě nezbytné hudební teorie také se základy dějin hudby, různými hudebními styly a žánry, skladateli a jejich díly, hudebními nástroji i nástrojovými skupinami.

Hudební nauka je rozdělena do tří okruhů, které se vzájemně prolínají (Hudební teorie, Praktické hudební dovednosti, Všeobecný hudební rozhled) a žáky provází po celou dobu studia.