Pěvecké oddělení

Pěvecká výchova vychází z lehkosti a přirozenosti dětského hlasu. Žáci se učí správně používat hlas ve všech pěveckých polohách svého hlasového rozsahu, čisté intonaci, a především práci s dechem. Své dovednosti postupně prohlubují a učí se zcela vědomě s hlasem zacházet podle svého záměru a svých možností při zpěvu klasickém či popovém.

V našem repertoáru se objevují písně lidové, umělé s instrumentálním doprovodem, jednodušší komorní skladby či sborové party. Žáci nahlédnou i do světa popu, rocku, jazzu, šansonu, spirituálu a muzikálu. Naučí se využívat mikrofon pro zpěv samotný nebo například pro beatbox.