Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti


POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu - zuspraha5.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z úřadů, vygenerované účetním či jiným používaným systémem apod.). Provozovatel webu má povinnost tyto soubory zveřejnit, proto tak činí.

Fotografie ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis z důvodu nepřiměřené časové náročnosti s popisováním každé jednotlivé fotografie. Jako náhrada k popisu jednotlivých fotografií slouží úvodní text, zveřejnění na začátku každé fotogalerie, který popisuje obecně události na fotografiích zachycené.

Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky, kdy ze samotné podstaty videa (například záznam vystoupění žáků) není reálné vytvořit.

Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader (případně některý z alternativních prohlížečů), který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžném webovém prohlížeči. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně LibreOffice, (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office).

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 16. 2. 2021

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností Reklalink s.r.o.). Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

webmaster@zuspraha5.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení:

info@reklalink.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz