Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání se řídí ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 8 odst. 1 (odst. 2 SPD) vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Příspěvek hradí žáci bezhotovostně – na základě předpisu platby, který obdrží elektronicky. Příspěvek musí být uhrazen za 1. pololetí nejpozději do 15. 9. 2024, za 2. pololetí do 15. 2. 2025 a nebo do 14 dnů po obdržení oznámení o výši předepsané úhrady

 

Hudební obor

Název předmětu Počet hodin týdně Kč měsíčně Kč pololetně Kč ročně
Skupinová výuka* 1 260,- 1 300,- 2 600,-
Individuální výuka 1 420,- 2 100,- 4 200,-
SPD 1 2 020,- 10 100,- 20 200,-
* Skupinová výuka žáků v PHV1, PHV2, ve studijním zaměření sborový zpěv a ve skupinové výuce hudebního oboru.

 

Výtvarný obor

Ročník Počet hodin týdně Kč měsíčně Kč pololetně Kč ročně
Pro všechny ročníky   260,- 1 300,- 2 600,-

 

Taneční obor

Ročník Počet hodin týdně Kč měsíčně Kč pololetně Kč ročně
Pro všechny ročníky   260,- 1 300,- 2 600,-

 

Literárně dramatický obor

Název předmětu Počet hodin týdně Kč měsíčně Kč pololetně Kč ročně
Pro všechny ročníky   260,- 1 300,- 2 600,-