Učitelé - hudební obor

Barnetová Bohdana Hra na klavír
Mgr. Bárová Simona Hra na příčnou flétnu, Hra na zobcovou flétnu
Mgr. Bartůňková Karine Hra na klavír, Metodik klavírního oddělení
Borkovcová Michaela Hra na příčnou flétnu, Hra na zobcovou flétnu
Bulgakovová Eva Hudební nauka
Mgr. Dlouhý Radek, Ph.D. Zástupce ředitele pro hudební obor, Hra na akordeon, Hra na keyboard
Dvorská Zdenka Hra na klavír
MgA. Gajdová Milada Hra na violoncello, Metodik smyčcového oddělení
Horňák Ivan, Dis.Art. Hra na klavír, korepetice
Chudoba Jiří, DiS. Lidový soubor Melodika
Jiráňová Jana Hra na klavír
Bc. Karez Milada Hra na kytaru
doc. PhDr. Kljunić Bojana,  Ph.D. Ředitelka (Hra na klavír)
Mgr. Kolandová Eva Hra na kontrabas, Hudební nauka
MgA. Kosková Tereza Hra na klarinet, Hra na saxofon
Krobová Jarmila Hra na kytaru
Kuťák Tomáš Hra na kytaru
MgA. Lahodná Jana, Ph.D. Hra na klarinet, Hra na saxofon
MgA. Maceček Jan Hra na housle
Mgr. Mlejnek Václav Hra na akordeon, Hra na keyboard, Metodik akordeonového, keyboardového a pěveckého oddělení
Mgr. Novaković-Vitas Dragana Hudební nauka, dětský pěvecký sbor školy
Mgr. Orcígr Ivan Hra na hoboj, Hra na zobcovou flétnu, korepetice
Pastorová Johana Hra na bicí nástroje
Pečiva Robert, dipl.um. Hra na pozoun, Hra na zobcovou flétnu
Řeřicha Jan, DiS. Hra na trubku, Hra na zobcovou flétnu
Říha Adam, B.Mus. Hra na kytaru
Studničný Michal Hra na klarinet, Hra na saxofon, Hra na zobcovou flétnu, Metodik dechového oddělení
Světlík Vladimír Zástupce ředitele pro nehudební obory a detašovaná pracoviště, Hra na příčnou flétnu, Hra na zobcovou flétnu
Štěpánek Eduard, DiS. Hra na bicí nástroje
MgA. Švábová Kristina Hra na kytaru, Metodik kytarového oddělení
Urazajeva Gulnara Hra na klavír
MgA. Vrána Tomáš Hra na klavír, korepetice