Klavírní oddělení

Na tradičním klasickém nástroji se ti nejmladší nejdříve učí různé druhy úhozů. Pomáhají jim k tomu říkadla a jednoduché lidové písně. Neméně hravou formou se seznamují s různými hudebními styly a jejich významnými autory. Po nějaké době děti dokážou každý styl podle poslechu nejen bezpečně rozpoznat, ale také ho správně interpretovat se všemi jeho zvláštnostmi.

Různé technické a výrazové prostředky, kterým se naučí, jim pak dovolí vyjádřit vlastní hudební myšlenky, a to jak při hře sólové, tak komorní či čtyřruční. Zájemci mohou studovat hru na varhany.