Obory

Naše škola nabízí výuku v těchto oborech:

 • Hudební obor
 • Taneční obor
 • Výtvarný obor
 • Literárně dramatický obor

Hudební obor má sedm oddělení:

 • Klavírní oddělení
 • Smyčcové oddělení
 • Dechové oddělení
 • Kytarové oddělení
 • Akordeonové a keyboardové oddělení
 • Pěvecké oddělení
 • Bicí oddělení