Poděkování
16.06.2022

Poděkování

Na Závěrečné pedagogické radě jsme se rozloučili s naší dlouholetou skvělou kolegyní a kamarádkou MgA. Zlatuškou Klimíčkovou, která odchází do zaslouženého důchodu.

Na naší škole působila 38 let a za tu dobu vychovala mnoho skvělých hudebníků a hudebních nadšenců.

Paní učitelce, kromě poděkování za obrovský kus pedagogické práce, přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně duševní pohody a těšíme se, že se i nadále budeme potkávat nejen na akcích školy.