Koncert učitelů 2016
15.02.2016

Koncert učitelů 2016

     V pondělí 15. února 2016 proběhl v Českém muzeu hudby již čtvrtý koncert učitelů naší ZUŠ, na kterém se představili noví členové pedagogického sboru ZUŠ Stodůlky.

    Úvodního slova se ujala paní ředitelka, přivítala nové pedagogy a diváky seznámila s významným úspěchem naší školy, jedna žačka byla přijata na pražskou státní konzervatoř, jedna na Střední umělecko-průmyslovou školu a tři žačky dokonce na vysoké školy architektonického a výtvarného zaměření. Pak již paní ředitelka zahájila vlastní koncert. Noví i „délesloužící“ pedagogové ZUŠ Stodůlky si připravili lákavý program, který provedli na velmi vysoké interpretační úrovni a připravili tak divákům krásný umělecký zážitek. Neztratili se ani žáci, kteří vystoupili společně s některými pedagogy. Význam večera ještě podtrhla přítomnost televize naší městské části.


Fotogalerie