Koncert na schodech
14.05.2016

Koncert na schodech

Flétnový soubor Mgr. Simony Bárové ve své žákovské podobě velmi úspěšně reprezentoval naši školu v letošním školním roce na několika soutěžích a přehlídkách.

Koncem kalendářního roku 2015 oslovil naši ZUŠ hudební úsek Městské knihovny v Praze, zda by některou květnovou sobotu mohl tento soubor vystoupit v rámci cyklu „Koncerty na schodech“.

Tyto koncerty se obvykle konají v prostoru nad vstupním schodištěm do Městské knihovny před uměleckým objektem z knih zvaným Idiom. Prostředí pro vystoupení je tak velmi netradiční, protože okolo hudebníků neustále proudí přicházející návštěvníci knihovny, z nichž někteří se zastaví a poslouchají, někteří přijdou cíleně na koncert a jiní projdou bez zastavení.

 Vystoupení našeho souboru se uskutečnilo v sobotu 14. května 2016 kdy žáci za pomoci své vedoucí a několika absolventů ZUŠ  Praha 5 – Stodůlky provedli pestrou paletu skladeb od dob německého, francouzského a italského baroka až po současnost.

Pro děti byla jednoznačným přínosem i možnost zahrát si v atraktivním prostředí v centru Prahy.

O úspěchu vystoupení svědčí vřelá odezva od diváků i projevený zájem Městské knihovny o další spolupráci


Fotogalerie