Nová budova školy
18.03.2021

Nová budova školy

S velikou radostí uvádíme, že dne 9. 3. 2021 Centrum architektury pro Hlavní město Prahu ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj Prahy představili online architektonicko -urbanistickou studii Sluneční náměstí a řešení okolí stanice metra B Hůrka. K našemu velikému potěšení předložená studie počítá s výstavbou nové budovy naší Fakultní základní umělecké školy HAMU v Praze přímo na lokalitě Slunečního náměstí.

Odkaz na online představení Studie, spolu s vyjádřením náměstka primátora Petra Hlaváčka, pana starosty MČ Praha 13 Davida Vodrážky, celé řady odborníků připravující studii a v neposlední řadě vyjádření ředitelky FZUŠ HAMU v Praze naleznete níže.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw-NsvADFgQlPYznSN33lb8uWxMntgXXWa38sOtM4euh-44w/viewform