Tisk

PhDr. Kljunić Bojana, Ph.D.

  • Předmět výuky: Ředitelka (klavír)
  • E-mail: bojana.kljunic@zuspraha5.cz

 V roce 1998 absolvovala a získala titul diplomovaný umělec (dipl.um.) na Konzervatoři v Praze, ve specializaci Hra na hudební nástroj -Klavír.

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2003 získala titul magistr (Mgr.) v aprobaci Hra na klavír – Hudební výchova. V průběhu tohoto studia byla stipendistkou Open Society Institute & Soros Foundations Network.

V roce 2007 získala titul doktor (Ph.D.) na Univerzitě Karlově v Praze v oboru Hudební teorie a Pedagogika.

Na základě mezivládního stipendia MŠMT České republiky v letech 2006 a 2007 pracuje a provádí výzkum na Univerzitě Leuven a Univerzitě Ghent v Belgii.

Po návratu do Prahy od roku 2007 do roku 2009 pracuje a působí jako vyučující hry na hudební nástroj klavír na katedře Hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Od října akademického roku 2010/2011 působí jako odborná asistentka na Katedře teorie a dějin hudby na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde vyučuje předměty pedagogika, psychologie, didaktická a pedagogická praxe.

Za akademický rok 2014/2015 je držitelkou Fulbright–Masarykova stipendia Fulbrightovy komise z USA, pro vysokoškolské pedagogy a pracovníky ve státní správě, na jehož základě absolvovala šestiměsíční lektorskou a výzkumnou stáž na Aaron Copland School of Music at Queens College City University (CUNY) v New Yorku.

Od září roku 2009 vykonává funkci ředitelky Základní umělecké školy Praha 5 –Stodůlky.

Aktivně se věnuje publikační činnosti v oborech: hudební pedagogika, psychologie, hudební didaktika a management ve školství.

 


 

 

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE