Tisk

Výtvarný obor

Výtvarný obor

Výtvarný obor je určen všem dětem ve věku od pěti do osmnácti let, které mají zájem aktivně výtvarně tvořit. V průběhu studia se seznámí se základy kresby, malby, grafiky, modelování i dějin výtvarného umění. Při vyučování klademe důraz na rozvíjení dětské fantazie v plošné i prostorové tvorbě, vedeme žáky k originálnímu výtvarnému projevu a k odvaze vymýšlet si a uskutečňovat vlastní postupy.

Výuka ve výtvarném oboru probíhá v přípravném stupni studia, v prvním stupni základního studia, který je sedmiletý a ve druhém stupni základního studia, který má čtyři ročníky.

Výuka zahrnuje nejen klasickou kresbu a malbu, ale zaměřuje se i na trojrozměrné objekty, například výrobu loutek, reliéfů, či keramických artefaktů. Při tvorbě se využívají také tradiční materiály jiným způsobem, než ke kterému jsou určeny.

V rámci výtvarné kultury žáci navštěvují zajímavé výstavy a zúčastňují se nejrůznějších uměleckých soutěží.

Starší žáci, kteří chtějí skládat talentové zkoušky na střední či vysokou výtvarnou školu mohou projít individuální přípravou zaměřenou na požadavky přijímacího řízení vybraného oboru studia.

Galerie obrázků

Pedagogové výtvarného oboru

Jůzová Petra, MgA.

Jiříčková Adéla, Mgr.