Tisk

Taneční obor

Taneční obor

V tanečním oboru děti nejprve zvládají základní pohybovou výchovu postupně až po prvky klasického baletu, moderního a lidového tance.

Taneční oddělení na naší škole má dlouholetou tradici - vzniklo před třiceti lety. Přijímáme děti od pěti do osmnácti let, které mají zájem o pohybovou kulturu, hudbu a taneční umění. Nabízíme dětem pomocí hudby a pohybu vnímat a pochopit fungování vlastního těla a pohybového aparátu, vedeme je ke správnému držení těla, zapojování jednotlivých partií těla do pohybu, který vyjadřuje určité nálady myšlenky a má vědomý a estetický výraz.

Při vyučování klademe důraz na rozvíjení dětské fantazie, pohybovou techniku a současně pěstujeme a posilujeme u žáků vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění a samostatnou tvořivost.

Výuka tanečního oddělení je členěna do několika navazujících stupňů. Přípravné studium a první stupeň základního studia a druhý stupeň základního studia. Zahrnuje rytmickou a pohybovou výchovu, základy klasického, lidového a současného tance.

Naše Taneční oddělení v průběhu školního roku organizuje veřejná vystoupení a koncerty pro rodiče a přátele školy (Vánoční koncert, spolupracuje s ostatním odděleními ZUŠ Stodůlky na veřejných koncertech a Závěrečné vystoupení na konec školního roku v kulturním domě Mlejn ve Stodůlkách). Rovněž se úspěšně účastníme celé řady přehlídek a soutěží. Během školního roku je možno navštěvovat i Dny otevřených dveří na středních uměleckých školách (Konzervatoř v Praze atd.), což škola doporučuje především žákům, kteří na uvedených školách chtějí pokračovat ve studiu a dle možností i baletních představení Národního divadla a jiných vystoupení.

Taneční oddělení promyšlenou metodikou výuky vytváří pro své žáky předpoklady pro další uplatnění v souborech zájmové umělecké činnosti různého zaměření a také základy pro další odborné studium na školách uměleckého typu (Konzervatoře a další školy uměleckého zaměření).

 

Galerie obrázků

Pedagogové tanečního oboru

Chrzová Marika