Tisk

Smyčcové oddělení

Smyčcové oddělení poskytuje základní hudební vzdělání žákům od 5 do 18 let, kteří se chtějí naučit hrát na některý smyčcový nástroj, tedy na housle a violoncello.

V počátcích se děti učí správnému postoji při hře, držení nástroje a smyčce, vedení smyčce přes struny, vytváření tónu, stavění prstů na struny a správné intonaci, nejdříve v základních polohách.

V dalších ročnících pak žáci postupně rozvíjejí koordinaci rukou při hře, intonační i rytmické cítění a zdokonalují svůj hráčský projev po stránce technické i výrazové.

Výuka probíhá v přípravném stupni studia, v prvním stupni základního studia (sedmiletém) a ve druhém stupni základního studia (čtyřletém).

Výuka zahrnuje ovšem nejen sólovou hru, ale také hru komorní, souborovou či orchestrální. Nedílnou součástí výuky jsou pak stejně jako v ostatních hudebních odděleních základy hudební teorie poskytované v kolektivních hodinách hudební nauky.

Motivací ke studiu je vystupování na školních, ale i mimoškolních koncertech a účast v různých hudebních soutěžích, především celostátní soutěži ZUŠ.

Cílem je vychovat především kultivovaného posluchače, ale též amatérského interpreta, který bude umět využít své dovednosti v praxi pro potěchu svoji i okolí.

Nadaným žákům poskytuje studium i možnost nastoupit profesionální dráhu přípravou k přijímacím zkouškám na střední školy s uměleckým zaměřením.

Galerie obrázků

Pedagogové smyčcového oddělení

Maceček Jan, MgA.

Křováček Štěpán, DiS.

Procházková Milada, MgA.