Tisk

Pěvecké oddělení

Úlohou pěveckého oddělení na základní umělecké škole je rozvíjet a udržovat hlasovou hlasovou výchovu a pěveckou kulturu žáků. Vycházíme z toho, že zpěv je jedním z nejpřirozenějších projevů člověka. Zpěvnost národa je měřítkem jeho hudebnosti, bohatství lidových písní je dokladem i základem hudební kultury.

Cílem tohoto oddělení je poskytovat žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovat z nich hudebníky, kteří se dovedou uplatnit v různých žánrech jako amatéři, nebo profesionálové.

Studium probíhá ve dvou stupních, první je sedmiletý, druhý čtyřletý.

Cílem pěvecké výchovy na prvním stupni studia je zachování charakteru dětského hlasu, jeho lehkosti a přirozenosti. Vedeme žáky ke správnému používání hlasu ve všech pěveckých polohách hlasového rozsahu, čisté intonaci, hlasové hygieně, dbáme na správnou výslovnost, postoj a vytvoření kvalitní dechové opory. Specifikem oboru je možnost propojení slovního a hudebního obsahu skladeb, jehož realizaci se aktivně věnujeme.

Výuka se ubírá dvěma základními směry – klasickým a popovým. Žáci se naučí s vkusem a přiměřeným výrazem nastudovat lidové a umělé písně s instrumentálním doprovodem, jednodušší komorní skladby a sborové party, na druhé straně nahlédnou i do světa zábavné hudby – oblasti popu, rocku, jazzu, šansonu, spirituálu a muzikálu. V návaznosti na možnosti moderní techniky se žáci naučí technice zpívání do mikrofonu a využití moderních rytmických zvuků založených na zpěvu do mikrofonu, tzv. beatbox. Při výuce moderního zpěvu využíváme jako doprovod nahrané instrumentální hudební podklady, jež nahrazují velký orchestr.

Druhý stupeň studia je zaměřen na rozvoj již získaných dovedností. Vedeme žáky tak, aby dokázali samostatně a zcela vědomě zacházet s hlasem dle svého záměru a individuálních možností. Vhodná volba literatury zajišťuje rovnoměrný a plynulý historicko-kulturní rozvoj a orientaci žáka v oboru. Studenti, kteří projeví zájem o profesionální dráhu, mohou pokračovat ve studiu na středních hudebních školách.

Galerie obrázků

Pedagogové pěveckého oddělení

Novaković-Vitas Dragana, Mgr.

Brožová Eva