Tisk

Kytarové oddělení

Kytarové oddělení nabízí v současné době dva základní předměty:

Hra na klasickou kytaru

Hra na elektrickou kytaru

Pilířem výuky klasické kytary je zvládnutí prstové techniky.

Pilířem výuky elektrické kytary je zvládnutí trsátkové techniky.

V rámci klasické kytary se děti seznámí se skladbami z různých historických slohových období. Po zvládnutí prstové techniky se mohou dále seznámit se základy technik modernějších stylů: „fingerpicking“, „westernové kytary“, „blues“, „ragtime“, atd.

Cílem činnosti kytarového oddělení je věnovat se dětem, které chtějí hrát. Žáky uvedeme do přitažlivého světa tohoto nástroje. Praktickými metodami se snažíme vzbudit jejich zájem, zdůrazňujeme, jakou radost přináší schopnost sám si na nástroj zahrát. Individuální přístup je samozřejmostí i nutností. Mezi těmito dětmi vyhledat ty s mimořádným talentem a dalšími předpoklady pro hru na kytaru. Výjimečně talentované žáky připravit ke studiu na vyšších typech škol a následnou profesionální dráhu.

Cílem je maximální motivace pomáhající žákovi vytrvat v intenzivní domácí přípravě – cvičení, ostatně stejně jako u jiných hudebních nástrojů. Podpořit individualitu žáků. Vychovat schopné praktikující muzikanty, vést k tvůrčí činnosti v amatérských kapelách. Velmi cenná je i podpora vlastní tvorby.

Výsledkem procesu výuky bude po ukončení školy pokračující rozvoj kladného vztahu jak k hudbě, tak k nástroji, její celoživotní záliba ve volném čase, ať už ve hraní sám pro sebe nebo sdílená v komorním souboru či kapele. Snažíme se formovat nejen kytaristu, ale i hudebníka znalého souvislostí, orientujícího se v hudbě obecně, s vlastním názorem.

Pedagogové kytarového oddělení

Krobová Jarmila

Havrda Vojtěch, DiS.

Karez Milada, Bc.