Tisk

Klavírní oddělení

Klavírní oddělení

Hra na klavír má na naší škole dlouholetou tradici. Vyučuje se zde od jejího založení. Studium probíhá na klasickém nástroji a je rozděleno do přípravného stupně studia, prvního stupně základního studia, který trvá 7 let a druhého stupně základního studia, který je čtyřletý.

Z počátku zde žáky, kteří mají dobré fyziologické předpoklady a hudební dispozice učíme hravým způsobem různé druhy úhozů, orientaci na klávesnici, čtení notového zápisu a jeho praktické spojování s klávesami. Dbáme na správné sezení u nástroje, rozvíjíme paměť, fantazii a hudební představivost na lidových písních a říkadlech. Postupně si žáci ověřují a upevňují pracovní návyky, které jsou utvářeny a rozvíjeny soustavnou domácí přípravou.

Zajímavou a aktivní formou výuky postupně seznamujeme žáky s různými stylovými obdobími a jejich významnými autory. Vedeme je k tomu, aby dokázali hudbu určitého stylu nejen poznat poslechem, ale také ji správně interpretovat a to postupně se všemi jejími zvláštnostmi. Učíme žáky pracovat s technickými a výrazovými prostředky tak, aby byli schopni vyjádřit hudební myšlenky jak v sólové, tak i v komorní hře, nebo hře čtyřruční. Žáci, kteří projeví zájem a mají k tomu dostatečné předpoklady, mohou na našem oddělení také studovat hru na varhany, samozřejmě pod vedením kvalifikovaného pedagoga.

Dovednosti, získané při studiu, mohou žáci uplatnit při veřejných vystoupeních pořádaných školou i na jiných hudebních akcích. Také se mohou účastnit různých soutěží a přehlídek ZUŠ.

Cílem výuky je, kromě odborného vzdělání, vychovat z žáků zaujaté hudebníky a milovníky umění, kteří by se dovedli uplatnit nejen jako amatéři, ale i v různých hudebních žánrech jako budoucí profesionálové. Znalost hry na klavír mohou uplatnit naši absolventi také v řadě povolání, jako například učitelky mateřských škol, pedagogové na prvním stupni základních škol, při tanci, zpěvu, nebo i jako ladiči klavírů.

Ty, kteří chtějí svůj talent a nadání dále rozvíjet ve větší míře, jsou naši pedagogové schopni připravit na další odborné školy.

Galerie obrázků

Pedagogové klavírního oddělení

Pawlowská Marie, MgA.

Vrána Tomáš, BcA.

Urazajeva Gulnara

Minářová Marie, BcA.

Jiráňová Jana

Horňák Ivan, Dis.Art.

Dvorská Zdenka