VYTISKNOUT

Mlejnek Václav, Mgr.

V letech 1994 - 2000 studoval hru na akordeon na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jana Průchy. Po absolutoriu konzervatoře vystudoval na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni hru na akordeon a učitelství hudební výchovy pro střední školy.

Současně se studiem si rozšiřoval vzdělání v oboru hra na akordeon na kurzech ruského pedagoga a akordeonového virtuosa Alexandra Dmitrijeva (1998), italského skladatele a interpreta Paola Pichia (1999) a profesorky Dánské královské akademie v Arhusu paní Jytte von Rüden (1999, 2003 a 2005-2006 v rámci programu Erasmus-Sokrates). Po ukončení programu Erasmus-Sokrates absolvoval postgraduální studium na Dánské královské akademii.

Během studií se zúčastnil řady národních i mezinárodních akordeonových soutěží.

Od roku 1997 se pravidelně účastnil soutěží CIA, CMA a Castelfidardo pořádaných ve Švýcarsku, Portugalsku, 4x v Itálii a ve Španělsku.

Z umístění:

1998: 1. cena v Národní soutěži v Hořovicích

1998: 2. cena v Soutěži konzervatoří v Pardubicích

2000: 1. cena na mezinárodní akordeonové soutěži v Londýně

 

2000: 5. místo na mezinárodní akordeonové soutěži CMA v Portugalské Alcobase

2002: 1. cena v celostátní soutěži vysokých škol v Praze

2004: 1. cena v celostátní soutěži vysokých škol v Hradci Králové

Průběžně koncertuje u nás i v zahraničí a účastní se festivalů (např. 2003: Pódium mladých v Karlových Varech)

Pro Plzeňský rozhlas nahrál v roce 2003 Sonatu brevis prof. Eduarda Douši, kterou mu autor dedikoval a v roce 2004 Partitu č. 2 současného ruského skladatele a interpreta Vladimíra Zubického.

Od roku 1997 se věnuje rovněž pedagogické činnosti a zasedá v porotách akordeonových soutěží.