Tisk

Křováček Štěpán, DiS.

  • Předmět výuky: Hra na violoncello
  • E-mail: stepan.krovacek@zuspraha5.cz

Štěpán Křováček (*1993) začal hrát na violoncello v Hradci Králové na ZUŠ Střezina pod vedením Zuzany Benýškové. Pod jejím vedením získal 1. místa v celostátních kolech soutěže ZUŠ (2010 – klavírní trio, 2011 – violoncello).
Vystudoval konzervatoř v Pardubicích u Mgr. Josefa Krečmera. Studium zakončil, po úspěšně absolvovaném konkurzu, Koncertem pro violoncello č. 1 Camila Saint-Saënse s Filharmonií Hradec Králové.
Od roku 2016 studuje na HAMU ve třídě prof. Miroslava Petráše. Jako člen klavírního tria Merlot získal na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů (2018) čestné uznání a Cenu za nejlepší interpretaci díla Viktora Kalabise.
V zimním semestru akademického roku 2018/2019 byl studentem na Kunstunivesität Graz.