Tisk

Podsedníková Tereza, BcA.

  • Předmět výuky: Hra na klarinet, saxofon
  • E-mail: tereza.podsednikova@zuspraha5.cz
Tereza Podsedníková (*19. 10. 1992) absolvovala Základní uměleckou školu v Bystřici nad Pernštejnem pod vedením Martiny Olivové. Po ukončení nastoupila na Brněnskou konzervatoř k jejímu dlouholetému pedagogovi Mgr. Lubomíru Bartoňovi. Zde roku 2015 odabsolvovala. Nyní navštěvuje druhým rokem Hudební a taneční fakultu AMU u profesorů Vlastimila Mareše a Irvina Venyše.
Během studií se zúčastnila Mezinárodních interpretačních kurzů pod vedením mistrovských pedagogů, jako např. Charles Neidich, Michel Lethiec, Harri Mäki, Jan Jakub Bokun, Vlastimil Mareš, Jiří Hlaváč a další.
Tereza je členkou orchestru Sokola Brno I, orchestru Divadla beze jména, Wind ensemble a Dechového kvarteta Bystřice nad Pernštejnem, se kterým už vystupuje 14 let.