Tisk

Bárová Simona, Mgr.

  • Předmět výuky: Flétna (zobcová a příčná)
  • E-mail: simona.barova@zuspraha5.cz

Vystudovala obory flétna a zpěv na Konzervatoři Jana Deyla v Praze a speciální pedagogiku na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pedagogické činnosti na základních uměleckých školách se věnuje od roku 1995. V letech 1998 -2005 působila na Konzervatoři Jana Deyla jako učitelka flétny a komorní hry. V současné době vyučuje tyto předměty na ZUŠ Praha 5 -Stodůlky, kde zároveň poskytuje konzultace ostatním členům pedagogického sboru v oblasti speciální pedagogiky. Její žáci se účastní veřejných vystoupení, soutěží a přehlídek základních uměleckých škol.