Tisk

Akordeonové oddělení

Výuka hry na akordeon má na naší škole dlouholetou tradici. Nástroj se vyučuje nepřetržitě od založení školy. Žákům, kteří projevili dostatečné předpoklady a zájem můžeme poskytnout odborné vzdělání a vychovat z nich hudebníky s možností i profesionálního uplatnění.

Výuka je určena dětem od šesti do osmnácti let. Obsahuje přípravný stupeň studia, první stupeň základního studia, který má sedm let a druhý stupeň základního studia, který je čtyřletý.

Akordeon je nástroj, který má široké zvukové a technické možnosti. Jeho velkou výhodou je mobilita, díky níž je možné na něj hrát v podstatě kdekoli. Díky všem těmto možnostem zasahuje do všech hudebních stylů – od klasické hudby, country hudby, big beatu, jazzu, lidové hudby, folklóru až po světové evergreeny.

Jelikož se vyrábějí i velmi malé nástroje, je možné s výukou začít již v raném dětství. V naší škole vyučujeme na oba možné typy nástroje, lišící se druhem pravého manuálu (klávesový a knoflíkový). Starší žáci, kteří zamýšlejí studovat hru na akordeon profesionálně, mohou mít individuálně upravený studijní program a hrají obvykle již na nástroje koncertní.

V rámci studia se žáci účastní interních a veřejných koncertů školy i akcí mimo školu. Také se mohou zúčastnit různých soutěží, kde mají možnost si ověřit získané schopnosti a dovednosti. Odměnou jim je radost z hudby, potlesk publika a získaná ocenění. Absolventi se mohou uplatnit v amatérských skupinách, souborech, komorní hře, nebo jako sólisté.

Galerie obrázků

Pedagogové akordeonového oddělení

Mlejnek Václav, Mgr.

Dlouhý Radek, Mgr., Ph.D.