Tisk

Vedení školy

 

Ředitelka školy

PhDr. Bojana Kljunić, Ph.D.

 

Pedagogická rada – poradní orgán ředitele

Všichni učitelé školy jsou členy pedagogické rady

 

 Zástupce ředitele, vedoucí Hudebního oboru

Mgr. Radek Dlouhý, Ph.D.

 

Zástupce ředitele, vedoucí Výtvarného, Tanečního a Literárně dramatického oboru a detašovaných pracovišť

Vladimír Světlík

 

Vedoucí klavírního oddělení

Mgr. Karine Bartůňková

 

Vedoucí dechového oddělení

Michal Studničný

 

Vedoucí kytarového oddělení

Milada Karez

 

Vedoucí akordeonového, keyboardového a pěveckého oddělení

Mgr. Václav Mlejnek

 

Vedoucí smyčcového oddělení

MgA. Milada Procházková