Tisk

Úplata za vzdělávání

Stanovení úplaty za vzdělávání v FZUŠ Hudební a taneční fakulty AMU v Praze

Podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle § 8 odst. 1 (odst. 2 SPD) vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ředitelka školy PhDr. Bojana Kljunić, Ph.D.

stanovuje

úplatu za vzdělávání ve Fakultní základní umělecké škole pro školní rok 2020/2021 následovně:

Hudební obor

Název předmětuTýdně počet hodinMěsíčně KčPololetně KčRočně Kč
Skupinová výuka * 1 260- 1 300,- 2 600,-
Individuální výuka 1 420,- 2 100,- 4 200,-
SPD 1 2 020,- 10 100,- 20 200,-
         

 

*Skupinová výuka žáků v PHV 1, PHV 2, ve studijním zaměření sborový zpěv a ve skupinové výuce hudebního oboru.Výtvarný obor

RočníkTýdně počet hodinMěsíčně KčPololetně KčRočně Kč
Pro všechny ročníky   260,- 1 300,- 2 600,-

Taneční obor

RočníkTýdně počet hodinMěsíčně KčPololetně KčRočně Kč
Pro všechny ročníky   260,- 1 300,- 2 600,-

Literárně dramatický obor

RočníkTýdně počet hodinMěsíčně KčPololetně KčRočně Kč
Pro všechny ročníky   260,- 1 300,- 2 600,-

Příspěvěk hradí žáci bezhotovostně – na základě předpisu platby, který obdrží od svých učitelů.

Příspěvek musí být uhrazen za I. pololetí nejpozději do 15. 09. 2020 a za II. pololetí do 15. 02. 2021, nebo do 14 dnů po obdržení oznámení o výši předepsané úhrady!