Tisk

Klimíčková Zlatuška, MgA.

  • Předmět výuky: Klavír
  • E-mail: zlatuska.klimickova@zuspraha5.cz

Absolventka Ostravské státní konzervatoře (r. 1976) ve hře na varhany u prof. Vladimíra Svatoše, dále absolventka HAMU, ve třídě doc. prof. Milana Šlechty a doc. prof. Václava Rabase (r. 1980), –rovněž varhany.
Od ukončení studií učila na ZUŠ na Smíchově a od roku 1984 učí na ZUŠ Praha 5- Stodůlky hru na klavír a varhany, 7 let i teorii a Hudební nauku. Její celková pedagogicko-umělecká praxe trvá již 28 let.

Její žáci se účastní třídních přehrávek, žákovských koncertů, školní soutěže „ Jak se hraje ve Stodůlkách“ a také  přehlídek pražských ZUŠ v Břevnovském klášteře a soutěží MŠMT.
Na varhany se mohou hlásit děti, které dobře ovládají hru z not a učí se na klavír nejméně 4-5 let. Cvičit mohou v ZUŠ po domluvě s vedením školy a učitelem pouze ve večerních hodinách, vystoupit mohou v místním kostele