Tisk

Jakub Pikla, DiS.

  • Předmět výuky: Hudební nauka, korepetice
  • E-mail: jakub.pikla@zuspraha5.cz
Jakub Pikla (*1995) je absolventem ZUŠ Chotěboř (obory viola a klavír) a Konzervatoře Pardubice (obor dirigování). V současné době studuje na HAMU v Praze (obor dirigování) ve třídách prof. H. Farkače, T. Koutníka, J. Brycha, I. Paříka, J. Chvály a L. Svárovského. V roce 2018 byl stážistou na Kungliga Musikhögskolan ve švédském Stockholmu. 
V současnosti je sbormistrem Pěveckého sboru Doubravan Chotěboř, druhým sbormistrem Pardubického dětského sboru Iuventus Cantans a uměleckým vedoucím Východočeského akademického orchestru, který založil se svými kolegy.
Od roku 2018 vyučuje na ZUŠ Stodůlky hudební nauku a korepetuje zde. Jeho cílem je probudit v dětech lásku k hudbě a připravit je pro praktický muzikantský život.