Tisk

Jouzová Kamila, BcA.

  • Předmět výuky: Hra na harfu
  • E-mail: kamila.jouzova@zuspraha5.cz

Kamila Jouzová pochází z hudební rodiny. Hru na harfu studovala u své matky, prof. Hany Müllerové-Jouzové na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením, na Pražské konzervatoři u Lydie Härtelové a na Hudební akademii múzických umění u doc. Jany Bouškové. Vedle sólových a komorních koncertů je nedílnou součástí jejích aktivit také orchestrální a pedagogická činnost. V květnu 2009 vystoupila se Smíchovskou komorní filharmonií na slavnostním koncertě při příležitosti předsednictví EU v Rudolfinu, kde zahrála 2. větu Mozartova koncertu C dur pro flétnu a harfu. V letech 2011-2014 byla členkou orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno a v roce 2015 působila v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK v rámci stipendia Nadace Jiřího Kouta. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů u světoznámých harfistů: Kateřina Englichová, Sylvain Blassel, Anneleen Lenaerts, Ieuan Jones, Chantal Mathieu, Maria Christina Cleary. Se svou sestrou Hedvikou Mousa Bacha založila harfové Duo Glissando, které se stalo základem rodinného Prah-a-harP kvartetu. Od roku 2013 se věnuje i pedagogické činnosti. Učila v ZUŠ Lounských, ZUŠ J.B. Foerstera v Jičíně a založila harfové třídy v ZUŠ Nová Paka a ZUŠ Stodůlky. Pravidelně spoluorganizuje Prah-a-harP festival, Celostátní přehlídku harfové mládeže.