Tisk

Jiříčková Adéla, Mgr.

  • Předmět výuky: Výtvarné umění
  • E-mail: adela.jirickova@zuspraha5.cz

absolvovala Základní uměleckou školu v Jablonci nad Nisou pod vedením Věry Činčarové. Po ukončení nastoupila na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy na dvouoborové studium Specializace v pedagogice v oboru výtvarná výchova a pedagogika. Zde roku 2016 absolvovala. Nyní dokončuje navazující magisterské studium Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy, v oboru výtvarná výchova.
Kromě pedagogické činnosti se věnuje také své autorské výtvarné a literární tvorbě a spolupracuje v rodinné šperkařské firmě v oblasti propagace a tvorby.

Pedagogickou práci ve výtvarné oblasti vidí jako rozvíjení výtvarné tvořivosti a citlivosti žáků, zároveň i jako osvojování si různých výtvarných technik a výtvarného myšlení. Klade důraz na vzájemnou komunikaci a individuální přístup, která obohacuje jak žáky, tak i učitele a navozuje podnětnou a příjemnou atmosféru, která příznivě působí na samotnou výtvarnou tvorbu.