Pedagogický sbor

V současné době na naší škole vyučuje více než čtyři desítky pedagogů. Pedagogický sbor je tvořen převážně z absolventů akademií múzických umění, pedagogických fakult, a konzervatoří. Díky široké věkové škále pedagogických pracovníků celý sbor je velice dynamický a soudržný. Průměrný věk je 45 let. Všichni kolegové úspěšně spolupracují nejenom v rámci svých oddělení, ale také napříč všemi uměleckými obory školy.

V pedagogickém sboru jsou zastoupeni jak zkušení učitelé, kteří na škole vyučují již řadu let , tak i mladí začínající pedagogové. Mladé začínající učitele se vedení školy snaží motivovat, aby se plně věnovali pedagogické činnosti, chápali její důležitost a význam a to ne jen pro další vývoj žáka, ale i pro svůj osobní profesní umělecký růst. U většiny učitelů je patrná snaha o prohloubení vzdělání dalším studiem a rozšíření vědomostí i z jiných oblastí, o čemž svědčí vysoký počet navštěvovaných kurzů, seminářů a školení.

Učitelé našeho pedagogického sboru mají veliký zájem o organizaci nejrůznějších akcí školy a její prezentaci na veřejnosti jak doma, tak i v zahraničí.

Většina členů pedagogického sboru jsou aktivními umělci. Např. učitelé hudebního oboru jsou aktivní v orchestrální, v sólové a nebo komorní hře na daný nástroj.

Bárová Simona, Mgr.

Bárová Simona, Mgr.

Brožová Eva

Brožová Eva

Bulgakovová Eva

Bulgakovová Eva

Chrzová Marika

Chrzová Marika

Chudoba Jiří, DiS.

Chudoba Jiří, DiS.

Dlouhý Radek, Mgr., Ph.D.

Dlouhý Radek, Mgr., Ph.D.

Dvorská Zdenka

Dvorská Zdenka

Havrda Vojtěch, DiS.

Havrda Vojtěch, DiS.

Horňák Ivan, Dis.Art.

Jiráňová Jana

Jiráňová Jana

Jiříčková Adéla, Mgr.

Jiříčková Adéla, Mgr.

Jouzová Kamila, BcA.

Jouzová Kamila, BcA.

Jůzová Petra, MgA.

Jůzová Petra, MgA.

Kadlecová - Lahodná Jana, MgA., Ph.D.

Kadlecová - Lahodná Jana, MgA., Ph.D.

Karez Milada, Bc.

Karez Milada, Bc.

Krobová Jarmila

Krobová Jarmila

Strana 1 z 3