Tisk

ŠVP

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro Základní umělecké vzdělávání schváleným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v červnu 2010, vytvořil náš pedagogický sbor Školní vzdělávací program platný od 1.9.2015 pro Základní uměleckou školu Praha 5-Stodůlky, K Brance 72. 

 

Profily učitelů

Studničný Michal
Saxofon, klarinet, zobcová flétna
další učitelé →