Tisk

Soubory školy

Melodika

Lidový soubor Melodika byl založen na podzim roku 2002 Veronikou Chudobovou, dipl.um. Soubor získal 3x 1. cenu v krajském kole celostátní soutěže MŠMT a v roce 2009 1. cenu v ústředním kole téže soutěže. Účastní se řady festivalů, pořádá vystoupení s tématikou starých lidových zvyků Vánoc, Velikonoc i běžného života lidí. Soubor jezdí pravidelně minimálně jednou za rok na soustředění, kde vedle intenzivního zkoušení mají děti i sportovní a jiné vyžití. K souboru patří i přípravný lidový soubor Melodinka pro mladší děti, kde děti získávají zkušenosti s kolektivní hrou a lidovou hudbou.

Soubor hraje písničky z Čech i Moravy z dávné i nedávné minulosti.

Používá repliky starých známých i méně známých lidových nástrojů.

Big Band

Big band ZUŠ ve Stodůlkách byl založen v září 2006, kdy v jeho čele stál Jan Hykrda, nyní člen Českého národního symfonického orchestru.

V roce 2008 převzal vedení orchestru Robert Pečiva, který působil u Ústřední hudby AČR a je stálým členem Big Bandu Vl.Brože.

První vystoupení měl Big Band v Libeňském zámečku, dále otevíral na Hůrce (pod tubusem metra) cyklostezku Praha - Vídeň, koncertoval na radnici Prahy 13, uskutečnilo se i soustředění v Račicích u Berouna.

Se ctí obstál i na přehlídce orchestrů ZUŠ v Praze v Ústředním kulturním domě železničářů.

Orchestr je tvořen výhradně z žáků naší školy, kteří mají možnost získat nenahraditelnou praxi ve svém dalším hudebním životě. Hraje hudbu všech žánrů, ale protože má typické obsazení swingového orchestru, převládají v jeho repertoáru skladby od autorů jako například Glen Miller, Billy Vaughn, Walter Dobschinschi, Jimmy Forest.

Dětský pěvecký sbor Stodůlky

Dětský pěvecký sbor Stodůlky založila v říjnu 2004 Mgr. Dragana Novaković - Vitas. Je určen žákům od pěti do osmnácti let. Rozvíjí se ve dvou skupinách – přípravné oddělení a koncertní sbor. Mohou jej navštěvovat jak stávající žáci školy, kteří zde již studují hru na hudební nástroj, tak i ti, kteří mají zájem pouze o sborový zpěv.

Repertoár sboru tvoří skladby českých i světových autorů, úpravy písní lidových i moderních.

Sbor pravidelně vystupuje na koncertech a na akcích pořádaných školou.

 V pražském kole celostátní přehlídky dětských sborů obdržel sbor v letech 2007 a 2010 stříbrné pásmo.

Akordeonový soubor

Akordeonový soubor ZUŠ Praha5-Stodůlky vznikl v roce 2011 pod vedením Mgr. Václava Mlejnka. V současné době má devět členů, akordeonistů, převážně mladších žáků. Příležitostně spolupracuje také s jinými nástroji. Repertoár souboru je pestrý-vážná i zábavná hudba. Činnost souboru je na počátku, i přesto je koncertně aktivní a v roce 2012 získal 1. cenu na soutěži Pražský akordeon ve Stodůlkách.

Kytarový soubor

Kytarový soubor vznikl v únoru 2012 pod vedením paní učitelky Milady Karez.

V současné době má osm členů ve věku 9 – 14 let, děti jsou ze tříd všech vyučujících kytarového oddělení. Za dobu své práce má soubor v repertoáru drobné skladby z období českého a španělského baroka, romantické transkripce, španělské lidové písně.

14. 5. 2012 se soubor zúčastnil slavnostního koncertu školy v sále Bohuslava Martinů na pražské AMU. Od té doby pravidelně vystupuje na slavnostních koncertech školy.

Od září 2015 soubor vede Róbert Rovina, DiS.

Dechový orchestr ZUŠ Stodůlky

Vznikl na podzim roku 2012. Složení orchestru se stále vyvíjí. Uplatnění v něm nalézají nadšení žáci, hrající na dechové, klávesové, strunné a bicí nástroje. Repertoár je rozmanitý a nápady pro jeho rozšíření vycházejí právě od členů orchestru. Velikou oblibu má rocková, jazzová a popová hudba.  V září 2015 převzal vedení orchestru Jan Řeřicha, dipl.um.

 Malý taneční orchestr

 Vznikl v roce 2013 jako doprovodné těleso žáků pěveckého oddělení, které současně umožňuje přiblížit doprovodnou praxi studentům hudebního oboru. Propojují se zde téměř všechna hudební oddělení. Vedle rytmiky v klasickém složení - basová kytara, kytara, klávesy, bicí - je zde početná dechová sekce – flétny, saxofony, trubka, trombon - a pěvecké oddělení je zde zastoupeno vedle sólových zpěváků i doprovodným vokálním triem. Toto složení umožňuje získávat praxi při interpretaci žánrů jako je pop, jazz a rock, což je pro všechny členy souboru přínosné a zároveň motivační. Vedoucím orchestru je Michal Studničný.

Komorní smyčcový orchestr

 Komorní smyčcový orchestr  seznamuje žáky vyšších ročníků se základy muzicírování ve skupince houslí a violoncell. Zahrají si společně jednoduché úpravy slavných i méně známých skladeb hudebních skladatelů napříč všemi slohovými obdobími. Orchestr vede violoncellistka MgA. Milada Procházková, která  předává žákům zkušenosti i ze své koncertní praxe v kvartetu.

Nově vedení orchestru převzal houslista MgA. Jan Maceček, čerstvý absolvent pražské HAMU.

 

 

 

 

Galerie obrázků