Tisk

Milá reakce od rodičů

Autor:  Vladimír Světlík 03.09.2019 písmo zmenšit text zmenšit text zvětšit text zvětšit text

Važená paní ředitelko,

začal další školní rok a s ním i výuka na základních uměleckých školách. Připadá mi až zvláštní, že naše Anička už letos nebude žákem Vaší školy... Ale prožila zde spoustu krásných let, spoustu zážitků, naučila se velmi mnoho. Dokonce jste jí umožnila, aby studovala obor flétna výjimečně ještě další rok poté, co absolvovala.

Chci Vám moc poděkovat za velkou vstřícnost a ochotu, s níž jsme se u Vás v tomto směru setkali. Anička využila onoho roku studia k intenzivní přípravě na přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř, protože v paní učitelce Bárové měla vždy velkou podporu, hluboké zázemí umělecké i lidské a věděla, že pod jejím vedením v hudbě bude moci udělat ještě velký kus práce.

Úsilí, píle, nadšení pro hudbu a veliká lidská podpora a sounáležitost nakonec přinesly kýžené ovoce. Anička přijímací zkoušky na Pražskou konzervatoř úspěšně složila a od letošního roku už bude tamější studentkou.

Na Vaši uměleckou školu ale stále myslí a vzpomíná s radostí, láskou a velkou vděčností. A nejen ona má k Vaší škole silnou vazbu. I můj syn, který do FZUŠ stále chodí, je tu moc rád a cítí se dobře, že může být součástí takové velké a krásné hudební rodiny. :-) A já v roli maminky mám pocit, že jsme si lepší "ZUŠku" snad ani nemohli přát! :-) 

Ještě jednou Vám děkuji a celé FZUŠ Stodůlky přeji stále hodně úspěchů, plno krásné hudby a velké radosti z ní.

S úctou

Radka Mazáčková

 

 

Dopis uveřejňujeme s laskavým svolením pisatelky.