Tisk

Přijatí žáci na umělecké školy

Autor:  Vladimír Světlík 24.02.2016 písmo zmenšit text zmenšit text zvětšit text zvětšit text
Vynikajícího úspěchu dosáhla naše ZUŠ v 1. pololetí školního roku 2015/2016, kdy pět žáků bylo přijato na prestižní střední a vysoké umělecké školy.
   •Petra Mejtská (MgA. Zlatuška Klimíčková)  Státní konzervatoř Praha -  obor varhany
   •Julie Kyryljuk (MgA. Jana Peštová) Střední umělecko průmyslová škola
   •Marie a Anna Kudynovy (MgA. Jana Peštová) České vysoké učení technické, fakulta architektury
   •Markéta Brecherová (MgA. Jana Peštová) Západočeská univerzita v Plzni, fakulta umění a designu
Všem jmenovaným žákům srdečně gratulujeme, přejeme mnoho úspěchů ve studiu a v neposlední řadě děkujeme za vzornou reprezentaci Základní umělecké školy, Praha 5 – Stodůlky.