Naše úspěchy
Únor10

Hudební olympiáda

Gratulujeme k mimořádnému úspěchu!
Září03

Milá reakce od rodičů

Važená paní ředitelko, začal další školní rok a s ním i výuka na základních uměleckých školách. Připadá mi až zvláštní, že naše Anička už letos nebude žákem Vaší školy... Ale…
Červen03

Celostátní kolo soutěže MŠMT ve hře na akordeon

Grarulujeme našim akordeonistům k velkému úspěchu!
Květen16

15.ročník Přehlídky scénického tance

Velmi gratulujeme tanečnímu oboru pod vedením Márie Chrzové k úspěšné reprezentaci školy na soutěžní přehlídce Společnosti tanečních pedagogů!
Květen07

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na akordeon

Mimořádně úspěšné bylo naše akordeonové oddělení pod vedením Mgr. Václava Mlejnka a Mgr. Radka Dlouhého, Ph.D. Gratulujeme!
Duben30

Celostátní kolo soutěže MŠMT v souborové hře s převahou dechových nástrojů

Skvělého úspěchu dosáhlo trio příčných fléten ze třídy Mgr. Simony Bárové. Gratulujeme!
Strana 1 z 10