Surrealismus v tubě?

   Pochopení principu surrealismu – z reálných prvků sestavovat nereálné kompozice. Seznámení s hlavními znaky uměleckého směru. Rozvoj fantazijního myšlení.

Další z kategorie: « Černá a bílá