Městečko na dlani

Drdův poetický název jako inspirace pro další výtvarné zadání