Výtvarný obor Fauvismus

V době distanční výuky jsou zadávána žákům online různá témata, která pak zpracovávají a odesílají k posouzení. Zde si mohou svá řešení jednotlivých úkolů anonymně porovnat s ostatními.