Festival volnočasových aktivit

Festival volnočasových aktivit na Praze 13 byl v neděli 8.října zakončen již tradičně koncertem a výstavou naší školy v KD Mlejn. Na úvod pozdravil diváky starosta naší městské části a vlastním koncertem provázela vyučující literárně dramatického oboru Mgr. Dominika Prokopová. Velmi pěkná hudební a taneční čísla byla prokládána mluveným slovem, mimo jiné zaznělo, že výuka v Základní umělecké škole poskytuje základní úroveň uměleckého vzdělání, řídí se Školním vzdělávacím programem, osnovami MŠMT a obsah vzdělávání, včetně vyučovacích předmětů je pevně dán.