Návštěva pana Pavla Trojana

Při přípravě programu na slavnostní koncert 21. 11. 2016 v sále Martinů poctil naši školu svoji návštěvou ředitel Pražské konzervatoře, hudební skladatel MgA. Pavel Trojan, jehož dvě skladby „ Fontána" a „Laguna" také na koncertě zazněly.
Pan Trojan přišel na naši školu pomoci interpretkám při studiu jeho skladeb. Myslím, že přínos této návštěvy nejlépe vystihne vyjádření interpretek a Mgr. Karine Bartůňkové, která učí Evu Ashumovou.
Mgr. Bartůňková:
„S panem Trojanem jsem se seznámila při práci na jeho skladbě Fontána. Přišel na zkoušku, aby nám vysvětlil jak má skladba znít. K velké radosti všech se naše představy shodovaly, takže spolupráce probíhala ve velmi srdečné a konstruktivní atmosféře. Navíc žákyni velmi prospělo setkání s autorem, neboť kromě hry na klavír se věnuje i skladbě."
Eva Ashumova:
„Jsem vděčná za příležitost, která se mi naskytla, a díky níž jsem mohla proniknout do tvorby Pavla Trojana."
MgA. Jana Kadlecová Lahodná, PhD.:
„Laguna, fantazie pro klarinet a klavír skladatele a ředitele Pražské konzervatoře Pavla Trojana nám spolu s klavíristkou Elenou Bubenok poskytla nebývalý interpretační zážitek. Výtečná spolupráce přímo se skladatelem a jeho cenná zpětná vazba a rady nám umožnily pochopit a vyjádřit obsah dané skladby a vnést do ní srozumitelnost a řád.
Spojení HAMU a ZUŠ Stodůlky je velkým krokem, který nepochybně obohatí obě strany. Bylo nám ctí se slavnostního koncertu zúčastnit."


Pavel Trojan je absolventem Pražské konzervatoře /1982/ u prof. Ilji Hurníka a HAMU /1989/ u prof. Jiřího Pauera. Od roku 1986 je profesorem skladby a hudební teorie na Pražské konzervatoři, od roku 1992 zástupcem ředitele, od prosince 2004 ředitelem.
Je členem Společnosti českých skladatelů, předseda "Přítomnosti" – společnosti pro soudobou hudbu, místopředseda "Collegia 2001".
Jako hudební skladatel získal řadu ocenění, např. čestné uznání v soutěži "Generace 84" za Houslovou sonátu nebo 2. cenu za skladbu Musica per archi (Generace 86); jeho Koncert pro housle a orchestr byl vybrán do semifinále mezinárodní skladatelsko interpretační soutěže v Londýně The Concerto Prize 1990, jíž se zúčastnil spolu s houslistou Jaroslavem Svěceným.
Řada jeho skladeb je natočena v rozhlase a na CD a zazněla na festivalech soudobé hudby. Mnoho skladeb bylo povinnými kompozicemi významných interpretačních soutěží. Některé byly premiérovány v zahraničí, např. 1998 Astoriana, variace na téma Astora Piazzolly pro smyčcový orchestr, či orchestrální Pocta trentské katedrále, v Itálii.