Slavnostní koncert FZUŠ a HAMU

V pondělí 21. listopadu 2016 proběhl v sále Bohuslava Martinů pražské Akademie múzických umění slavnostní koncert při příležitosti vzniku Fakultní základní umělecké školy Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, konaný pod záštitou náměstka primátorky hlavního města Prahy pana Petra Dolínka.
Při slavnostním zahájení promluvili k divákům děkan Hudební a taneční fakulty AMU prof. Vlastimil Mareš, prorektorka pro studijní záležitosti a uměleckou činnost paní prof. Noemi Zárubová - Pfeffermanová a ředitelka nově vzniklé Fakultní základní umělecké školy PhDr. Bojana Kljunič, Ph.D.
V bohatém programu vlastního koncertu se představili žáci a učitelé FZUŠ Praha5-Stodůlky, posluchači Pražské konzervatoře a studenti a absolventi HAMU. Mimo jiné byly uvedeny i dvě skladby ředitele Pražské konzervatoře pana MgA. Pavla Trojana, „Fontána", kterou na klavír provedla žákyně FZUŠ Stodůlky Eva Ashumova a „Laguna" - fantazie pro klarinet a klavír, kterou s dech beroucí virtuozitou provedla Jana Kadlecová Lahodná, laureátka soutěže Pražské Jaro v roce 2008, absolventka HAMU a současná učitelka Fakultní základní umělecké školy ve Stodůlkách spolu s Elenou Bubenok, učitelkou a korepetitorkou naší školy.
Významná spolupráce obou institucí mladým studentům HAMU před vstupem do učitelské profese profesionálního hudebního vzdělávání na půdě Fakultní základní umělecké školy Hudební a taneční fakulty AMU v Praze poskytne možnost seznámit se s pedagogickým prostředím a získat zkušenosti z pedagogické praxe. Tímto obě školy otevřely novou a významnou etapu své existence.
Ze vzájemné spolupráce vyplývá:
• spoluutváření profesních kompetencí
• náhled do pedagogických metod a přístupů, a to od samotné výuky po motivaci a domácí přípravu žáků
• poznatky z individuálního přístupu k žákům a z vedení individuálních hodin
• výměna zkušeností
• obohacení studentů před vstupem do profese pedagoga
• seznámení s novou speciální oblastí uměleckého vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými žáky
• seznámení se se školní administrativou
• společné koncerty obou vzdělávacích institucí