Závěrečný koncert v kostele 2016

Závěrečný koncert v kostele
V úterý 21. června 2016 proběhl již tradiční závěrečný koncert hudebního oboru v kostele svatého Jakuba Staršího ve Stodůlkách.
Také se již stalo tradicí, že na tomto koncertu vystupují žáci, kteří naši školu nejlépe reprezentovali v uplynulém školním roce.
Po krátkém úvodu, který tentokrát obstaral smyčcový orchestr, předali ředitelka školy a starosta naší městské části pamětní listy nejúspěšnějším žákům a oddělením školy. O mimořádné úspěšnosti uplynulého školního roku svědčí fakt, že byly oceněny všechny čtyři obory naší ZUŠ.
Poté již následoval vlastní program koncertu. Jednotlivá čísla se vyznačovala velmi dobrou úrovní a jako dobrý nápad se ukázalo zařazení přednesu Shakespearova Sonetu mezi hudební čísla.