Zájezd LDO do Velvar

      V neděli 24. dubna 2016 uskutečnilo naše Literárně-dramatické oddělení zájezd do středočeských Velvar na pozvání místní ZUŠ.
Děti tak měly možnost se pochlubit programem, se kterým úspěšně reprezentovaly naši školu v krajském kole soutěže základních uměleckých škol, kterou pravidelně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
      Jednalo se o dramatizaci Carollovy „Alenky", Šrutovy knihy „Pan Kdybych hledá kamaráda" a Mlejnkova textu „Datel a bubeníček". Bylo neobyčejně poutavé pozorovat děti při zkoušce a následně při veřejném vystoupení, které na zkoušku bezprostředně navazovalo. Divák si musel uvědomit, jak je veřejné vystupování pro děti důležité, výkony před diváky získaly na přesvědčivosti a děti tak mohly publikum doslova vtáhnout do děje.